ความแตกต่างระหว่างการเย็บและการเย็บ

เย็บกับเย็บงานฝีมือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เก่าแก่ที่สุดของโลก ได้รับการฝึกฝนมาตั้งแต่มนุษย์เรียนรู้ที่จะสร้างผลิตภัณฑ์โดยใช้มือและพลังทางศิลปะ มันเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งทักษะที่ยอดเยี่ยมซึ่งสามารถทำได้โดยอาศัยประสบการณ์และการศึกษาและฝึกฝนหลายปีเท่านั้น

การเรียนรู้ก งานฝีมือ จำเป็นต้องมีความสนใจและแรงผลักดันในการเรียนรู้ ช่างฝีมือที่ประสบความสำเร็จมักศึกษาและเรียนรู้งานฝีมือของพวกเขาในขณะที่พวกเขายังเด็กโดยปกติจะอยู่ภายใต้การดูแลของช่างฝีมือที่มีอายุมากและมีประสบการณ์

วันนี้หลายคนมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้งานฝีมือและสามารถเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญในสาขาใดสาขาหนึ่ง เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเช่น; ไม้ดินแก้วโลหะและสิ่งทอเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ทางศิลปะและประโยชน์ใช้สอย
เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ตัวอย่างเช่นเครื่องปั้นดินเผางานโลหะงานเป่าแก้วและศิลปะการทอผ้าและการตัดเย็บ การเย็บเป็นงานฝีมือของการต่อและติดสิ่งของเข้าด้วยกันโดยใช้เข็มและด้าย
การเย็บผ้าถูกนำมาใช้ตั้งแต่ยุค Paleolithic และคนโบราณเย็บเสื้อผ้าที่ทำจากขนสัตว์และผิวหนังโดยใช้กระดูกเขากวางและงาช้างเป็นเข็มและด้ายที่ทำจากไซนิว catgut และเส้นเลือดของสัตว์
มักใช้สำหรับเสื้อผ้า แต่ยังใช้ในการผลิตรองเท้าเบาะใบเรือเย็บเล่มและเครื่องกีฬา มันเป็นพื้นฐานของการเย็บปักถักร้อยพรมผ้าควิลท์แอพพลิเคชั่นและการเย็บปะติดปะต่อกัน มีประเภทต่อไปนี้:การตัดเย็บแบบธรรมดา - ซึ่งเป็นการทำและการซ่อมเสื้อผ้าและผ้าปูที่นอน
การตัดเย็บแบบแฟนซี - ซึ่งใช้เทคนิคการตกแต่งเช่นการเย็บผ้าสม็อคการเย็บปักถักร้อย
การตัดเย็บแบบสืบทอด - ซึ่งผสมผสานการตัดเย็บด้วยมือชั้นดีและงานแฟนซีโดยใช้จักรเย็บผ้าและการตัดแต่ง

เย็บด้วยมือจนกระทั่งมีการคิดค้นจักรเย็บผ้าในศตวรรษที่ 19 มีส่วนประกอบสองส่วนคือตะเข็บและเย็บ ตะเข็บเป็นแถวของการเย็บที่ยึดวัตถุสองชิ้นเข้าด้วยกัน
การเย็บแผลเป็นผลลัพธ์ของกระบวนการเย็บซึ่งเป็นการวนหรือหมุนด้ายหรือเส้นด้าย การเย็บเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการเย็บการถักการปักการถักโครเชต์และงานเย็บปักถักร้อยอื่น ๆ สามารถทำด้วยมือหรือด้วยเครื่องจักรและมีการเย็บขั้นพื้นฐานเจ็ดแบบ:

วิ่งตะเข็บ
ด้นถอยหลัง
ตะเข็บมืดครึ้ม
ปักครอสติส
ตะเข็บรังดุมหรือผ้าห่ม
ตะเข็บโซ่
ปมตะเข็บในการถักการเย็บจะทำโดยใช้ไหมพรมวนรอบเดียว ลูปยึดติดกันเพื่อ แบบฟอร์ม แถวที่เรียกว่าเวลส์ ในการถักโครเชต์การเย็บทำได้โดยดึงห่วงด้ายด้วยเข็มควัก

สรุป:

1. การเย็บเป็นงานฝีมือของการรวมวัตถุเข้าด้วยกันโดยใช้ด้ายหรือเส้นด้ายและเข็มในขณะที่การเย็บเป็นกระบวนการของการวนเส้นด้ายหรือด้ายเพื่อรวมวัตถุสองชิ้นเข้าด้วยกัน
2. การเย็บอาจเป็นแบบธรรมดาแฟนซีหรือมรดกตกทอดในขณะที่การเย็บสามารถข้ามปมกลับวิ่งมืดครึ้มโซ่หรือรังดุม
3. การเย็บเป็นส่วนประกอบพื้นฐานของการเย็บการถักการควิลท์การเย็บปักถักร้อยและงานเย็บปักถักร้อยอื่น ๆ ในขณะที่การเย็บเป็นหนึ่งในงานฝีมือที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและเป็นรากฐานของการเย็บปักถักร้อยพรมและงานเย็บปะความคิดใหม่

หมวดหมู่

  • ครั้งสงครามกลางเมือง
  • คณิตศาสตร์และสถิติ
  • การสื่อสาร
  • แนะนำ